Lĩnh vực kinh doanh
 
Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Chúng tôi chú trọng triển khai các hoạt động kinh doanh quốc tế cũng như không ngừng cải tiến công nghệ và phát triển mạng lưới phân phối để nhằm giới thiệu các nguyên liệu Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Sản phẩm

Sản phẩm dừa
Sản phẩm dừa

UHT Coconut Water
UHT Coconut milk/ cream
Coconut milk powder
Desiccated Coconut
Coconut Oil

Sản phẩm vảy ngũ cốc
Sản phẩm vảy ngũ cốc
Wheat Base Flakes
Oat Base Flakes
Rice Base Flakes
Flavored Flakes
Sản phẩm bột kem
Sản phẩm bột kem

Non Dairy Creamer
Dairy Creamer
Milk base
Stabilizer & Emulsifier Blends 
Beverage Ingredients Mix

Sản phẩm Tapioca
Sản phẩm Tapioca
Tapioca Starch
Glucose Syrup Tapioca Based
Dried-slice Cassava

Hình ảnh

Công ty thành viên

Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu
Công Ty Cổ Phần Apis
Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn