Tầm nhìn - Sứ mệnh

 

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và Châu Á chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật, nguyên liệu và các sản phẩm dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm.

Sứ mệnh

Cam kết mang đến cho đối tác những giải pháp kỹ thuật và nguyên liệu tối ưu, tiên tiến nhất nhằm cùng tạo ra những sản phẩm chất lượng góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Đạo đức
Tôn trọng
Chính trực
Sáng tạo
Hợp tác
Chia sẻ
Đạo đức
Đạo đức

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

Tôn trọng
Tôn trọng

Tôn trọng công ty và các quy định. Tôn trọng chính mình và tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng khi trao đổi, khi cùng làm việc và khi tranh luận.

Chính trực
Chính trực

Lời nói đi đôi với việc làm, lời nói của tôi là chính tôi.

Sáng tạo
Sáng tạo

Thế giới không ngừng thay đổi, chúng ta phải không ngừng sáng tạo để tạo ra những giá trị gia tăng.

Hợp tác
Hợp tác

Là một ĐỘI, mỗi người cần hợp tác với các thành viên khác để giải quyết công việc và tạo ra kết quả cho cá nhân, bộ phận và công ty.

Chia sẻ
Chia sẻ

Không chỉ chia sẻ thành tựu với cộng sự, đồng nghiệp mà còn chia sẻ khó khăn, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường.