Thông tin khác

Đại hội đồng cổ đông

Giới thiệu tập đoàn

location_on Tòa nhà AIG - Lô TH-1B Đường số 7 Khu Thương mại Nam Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM

phone(+84)28 5411 1557

mailinfo@asiagroup-vn.com