Liên hệ cổ đông

Các vấn đề liên quan đến Quan hệ đầu tư/Cổ đông:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk, số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Tel : +84 28 5411 1557

E-mail: ir@asiagroup-vn.com

Website: https://asiagroup-vn.com