ASIA HOA SON CORPORATION

- Hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ Sales các công ty thành viên

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tối ưu nhất cho khách hàng

- Tổ chức hội thảo chuyên ngành để giới thiệu sản phẩm và xu hướng mới trong ngành

- Cải tiến và phát triển công thức cho các sản phẩm của khách hàng

- Phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong việc phát triển sản phẩm và ứng dụng mới