Tin công ty thành viên

ACC - NESTLE INNOVATION DAY 2019

Ngày 08/05/2019, BU Dairy và BU Convenience Food đã phối hợp cùng với BD và Innovation Center tham gia vào “NESTLE INNOVATION DAY 2019” 
tổ chức tại Diamond Palace (Quận Gò Vấp, TP HCM)

1. MỤC TIÊU
- NESTLE “INNOVATION DAY” là cơ hội để kết nối giữa đội ngũ Nestle và tất cả các nhà cung cấp.
- Với mục tiêu thay đổi nhận thức của NESTLE về ACC là nhà cung cấp giải pháp toàn diện, ACC đã đưa ra những ý tưởng sáng tạo và trình bày những nguyên liệu mà ACC đang cung cấp.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
- 02.2019: ACC team (BD-Business Development, BU-Business Unit & IC-Innovation Center) brainstorm & chốt các ý tưởng gửi cho NESTLE trong vòng 2 tuần.
- 03.2019: NESTLE chấp nhận đề xuất của ACC. 
- 03-04.2019: BD & IC chuẩn bị nội dung concepts và mẫu prototype.
- 05.2019: Chốt nội dung concepts và mẫu prototype sẽ trình bày trong ngày hội và thiết kế booth.

3. KẾT QUẢ
- Xây dựng hình ảnh ACC trước NESTLE, là tiền đề cho những dự án hợp tác trong tương lai. 
-Đối với ACC, phát huy khả năng team work, tạo tiền đề phát triển cho những đợt Innovation sắp tới. 

KEY SUPPLIER: 
- CP Kelco, Ingredia, Giotti Flavors, Gnosis, Nikken Food, Gat Foods, Aipu Foods, Almendra, Cofco, Harmony.

VISITOR :
- Nestle : Marketing, R&D, Purchasing, Quality & Production team của NESTLE. 
- Ingredient Suppliers: 
- Flavors House (Givaudan, IFF, Firmenich, Symrise, Takasago, Nagasaki), Ingredients (ADM, Cargill), Traders: Asia Shine
 

Chia sẻ: